KUALA LUMPUR – Tahap kesel4matan dokumen warganegara atau MyKad kini dir4gui kerana data kehil4ngan dokumen itu yang luar biasa dilaporkan, dibimb4ngi berkait rapat dengan kegiatan penjualan MyKad kepada warg4 as1ng.

Mengikut data Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), sebanyak 1.7 juta unit MyKad dilaporkan hil4ng kerana kecu4ian atau jen4yah, dalam tempoh lima tahun antara 2015 hingga 2019 atau 944 keping MyKad hilang dalam sehari.

Penganalisis Kajian Strategik dan Kesel4matan Negara, Profesor Madya Dr Mizan Mohammad Aslam berkata, daripada jumlah itu, 1.3 juta unit MyKad dilap0rkan hil4ng kerana cu4i manakala 363,580 unit dilaporkan hil4ng kerana jen4yah seperti dir4gut, dir0mpak dan sebagainya.

Katanya, data berkenaan dilihat luar biasa, malah pada tahun 2018, sebanyak 19.3 juta pemilik MyKad belum menukar MyKad baharu juga luar biasa jumlahnya, selain 20, 410 unit MyKad dilap0rkan hilang dalam benc4na.

“Ini menimbulkan hip0tesis adakah kehil4ngan atau keengg4nan pemilik MyKad menukar MyKad baharu sebenarnya ada kaitan dengan 1su penjualan data MyKad kepada warg4 aslng?

“Negara pula dikejvtkan dengan isu penjualan MyKad kepada warg4 Ch1na di Pulau Pinang pada tahun lalu menggunakan data individu yang sudah men1nggal dunia, membabitkan Peng4rah JPN negeri sendiri. Seramai 1,047 turut dikesan memiliki MyKad asli menggunakan data orang lain.

“lsunya, MyKad berkenaan adalah asli tetapi menggunakan data rakyat untuk semua akses termasuk memohon kemudahan warganegara seperti pasport, perniagaan, pemilikan hartanah, pendidikan, perub4tan dan paling memb1mbangkan ia digunakan untuk jen4yah,” katanya kepada wartawan.

944 MyKad ‘gh4ib’ dalam sehari, sel4matkah data kita?Dr Mizan Mohammad Aslam

Tambahnya, menurut laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2018, sebanyak 95 peratus atau lebih 100,000 pelancong Ch1na dan India yang masuk pada 2015 tetapi tidak keluar dari negara ini setelah masuk tiga tahun berlalu.

“China memiliki sembilan pusat Bahasa Universiti yang mengajar Bahasa Melayu, bayangkan jika pelajar mereka masuk dan memiliki MyKad, kita tidak dapat bezakan mereka kerana fasih berbahasa, hafal lagu kebangsaan dan rukun negara kerana sudah ada dalam modul pelajaran mereka.

“Sehingga ke hari ini, keberadaan mereka g4gal dikesan yang menimbulkan hip0tesis mereka sedang menggunakan dokumen seperti MyKad untuk surv1val dan bekerja di negara ini.

“Hasil maklumat ris1kan ada di kalangan warg4 as1ng menggunakan MyKad untuk memohon kerja sebagai tntera, malah ada yang menjawat sebagai guru dan lain-lain jawatan spesifik.

“Selain itu, sudah ada ramai yang dikes4n bekerja sebagai pengawal keselamatan termasuk k3s romp4kan dan bunvh pada 23 Oktober 2013 oleh La Ode, warg4 Indonesia.

“Malah dalam beberapa oper4si, pengu4tkuasa berjaya menemui Warg4 Bangladesh memiliki MyKad kita,” katanya.

Tambahnya, ketika pended4han media warg4negara ekspres di tahun 2014 dan 2015, sumber dari negara jiran memberitahu bahawa dalam pengetahuannya terdapat lima juta data MyKad adalah warg4negara ekspres dan ia sudah direkodkan, juga melibatkan pegawai tertinggi JPN.

“Malah menurut sumber ketika itu, SPRM yang sudah bersedia dengan berbagai bukt1 termasuk peralatan yang digunakan oleh JPN sendiri untuk membawa k3s itu ke mahk4mah tetapi terh4lang oleh ‘al4san’ tertentu,” katanya.

“Sebaliknya, pegawai SPRM yang memb0ngkar dan men4ngkap penjen4yah tersebut pula yang dipindahkan ke jabatan lain, ” katanya

Katanya, pernah dilaporkan media bahawa bayaran ‘complete package’ bagi membeli MyKad, pasport dan sijil lahir mencecah sehingga RM1.3 juta.

“Jelas bahawa jual beli MyKad dan warg4negara ekspres ini adalah bisnes yang amat menguntungkan sehingga beratus juta malah bilion ringgit.

“Faktor ini sahaja sudah menunjukkan adalah amat suk4r dan must4hil untuk memb4nteras jen4yah ini,” katanya.

Sehubungan itu, beliau berkata atas kapasitinya sebagai penganalisis kesel4matan memohon kerajaan meneliti semula tahap kesel4matan MyKad kerana dilihat mudah b0los untuk sind1ket melakukan pem4lsuan atau penjualan MyKad yang asli.

Katanya, impl1kasi jika tidak dibendung akan merug1kan negara, duit pembayar cukai digunakan untuk menyara warg4 as1ng termasuklah penggajian, perub4tan dan lain-lain.

 

By The Klasik

"Tersilang akar ada tunasnya, Melingkar sabut kenal umbinya.."