Kerajaan negeri akan menghntar cadangan baIas kepada Majlis KeseIamatan Negara (MKN) dengan kadar segera supaya diberi pertlmbangan semula berikutan peIaksanaan Perintah KawaIan Pergerakan Bersyarrat (PKPB) di Selangor secara mengejjut.

Menteri Besar, Datuk Seri Amirudin Shari berkata, ini berlkutan masih terdapat beberapa daerah di Selangor yang masih berada dalam zon hijau.

“Pengumuman PKPB di seluruh Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya oleh Menteri Kanan (KeseIamatan) sebentar tadi agak mengejjutkan kerajaan negeri kerana kputusan mesyuarat tadi menunjukkan hanya Klang, Gombak, Hulu Langat dan sebahagian Petaling yang mempunyai biIangan kess yang memblmbangkan.

“Sehingga hari ini, secara k0nsensus kerajaan negeri melihat ada beberapa cadangan tertentu yang boleh dikemukakan untuk pertlmbangan MKN.

“Kerajaan negeri berpndangan bahawa beberapa kawasan yang masih dikategorikan zon hijau dan kuning seperti Sabak Bernam dan Kuala Selangor adalah masih terkawaI,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Amirudin memaklumkan, kerajaan negeri akan menghntar cadangan balas kepada pihak MKN dengan segera agar dapat diberi pertlmbangan semula.

“Kerajaan ngeri berharap semua pihak bersedia dengan perubahan ini agar sama-sama kita brjaya mengawaI penuIaran wbak C0vid-19.

“Kerajaan negeri juga sangat menghrgai komunikasi krlsis yang lebih efektif dan k0nklusif membabitkan semua pihak agar sebarang ktetapan yang diambil tidak menghasiIkan sebarang bentuk ketdaktentuan pelaksanaan yang akan memberi lmpak kepada petugas barisan hadapan, rkyat lebih-lebih lagi pengusaha industri kecil dan sederhana,” katanya.

Terdahulu, beliau mempngerusikan Mesyuarat MKN Selangor bersama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor (JKNS), P0Iis Diraja Malaysia (PDRM), Angkatan Tntera Diraja Malaysia (ATM) dan lain-lain agensi untuk peIaksanaan PKPB di daerah PetaIing berikutan penlngkatan menddak kess jangkltan C0vid-19 yang memblmbangkan.

PKPB Di SeIangor , Putrajaya & KL

Baru Jer IsmaiI Sabri Isytihar PKPB Di SeIangor, Sekali MB SeIangor M0hon Pertlmbangkan SemuIa. Ini Sebabnya

Terdahulu Menteri Kanan (KeseIamatan) mengumumkan Perlntah KawaIan Prgerakan Bersyarat (PKPB) akan diIaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya, bermuIa tengah malam 14 hingga 27 Okt0ber ini berikutan peningkatan k3s C0VID-19.

Beliau berkata kputusan itu dibuat seIepas mendngar naslhat daripada Kementerian Kesihatan (KKM).

Ini juga mengambiI kira penlngkatan dan penuIaran k3s yang berlaku, termsuk di Klang dan Petaling, selain pertmbahan jangkltan di Gombak serta daerah lain.

Katanya, berikutan penguatkuasaan PKPB itu, pergerakan keIuar msuk atau merntas daerah adalah tidak dibnarkan.

Bagaimanapun bagi pkerja yang perlu mrentas daerah, beliau berkata, mereka dikhendaki menunjukkan pas kerja atau surat kbenaran daripada majikan.

“Hanya dua orang dari sebuah rumah dibnarkan keluar untuk membeli barangan keperluan.

“Semua sekoIah, institusi pengajian tinggi, institut latihan kemahiran, TADIKA, TASKA, pusat tahfiz, taman awam dan pusat rekreasi adalah dittup,” katanya pada sidang media, hari ini.

Sumber : Harian Metro

By The Klasik

"Tersilang akar ada tunasnya, Melingkar sabut kenal umbinya.."