Kota Bharu: Seorang jurura’wat wanlta di Hos’pital Universiti Sains Malaysia (HUSM), Kubang Kerian, meningg’al dunia malam tadi dipercayai aki’bat CoviD-19.

Kema’tian itu menjadikan mang’sa berusia 52 tahun adalah kor’ban keenam CoviD-19 di Kelantan.

Keluarga mang’sa yang engg’an dikenali berkata, mang’sa meningg’al dunia jam 10.15 malam tadi di Hos’pitaI Raja Perempuan Zainab II (HRPZ).

Jurura'wat HUSM Meningg'aI Dunia Aki'bat COVlD-19 , Suami & Anak-anak Masih Dikua'rantin

“Ar’wah mempunyai dua orang anak dimasukkan ke hos’pital sejak 7 Disember lalu sebelum dis’ahkan posi’tif CoviD-19.

“Ar’wah adalah seorang ketua jurura’wat di U’nit Ra’watan Ra’pi Pembe’dahan HUSM. Kami sekeluarga reda dengan kema’tiannya.

“Suami dan anak-anak ar’wah juga masih dikua’rantin,” katanya ketika ditemui di Tanah Perku’buran Islam Kampung Nilam Baru, hari ini. Jena’zah dikebumikan jam 11 pagi.

Seramai 20 orang terdiri yang hadir di tanah perku’buran itu termasuk daripada Pasu’kan Kh’as Ba’han Ki’mia Berbaha’ya (HAZMAT) Ja’batan Bom’ba dan Penye’lamat Kelantan, kakitan’gan Ja’batan Ke’sihatan Negeri serta beberapa angg’ota keluarga.

Sementara itu, Penga’rah Ja’batan Ke’sihatan Negeri, Datuk Dr Zaini Hussin, ketika dihubungi memaklumkan perkara itu masih dalam siasa’tan pi’haknya dan akan mengeluarkan kenyataan rasmi sebaik siasa’tan selesai.

Status terkini C0ViD-19 di Malaysia

Jurura'wat HUSM Meningg'aI Dunia Aki'bat COVlD-19 , Suami & Anak-anak Masih Dikua'rantin

Semalam, 15 Disember 2020, negara kita telah mere’kodkan k’es harian baharu sebanyak 1,772 k’es. Ini menjadikan jumlah k’es posi’tif C0ViD-19 di Malaysia sebanyak 86,618 k’es. Manakala, jumlah k’es aktif dengan keb0lehjangkltan C0VlD-19 pula adalah 14,515 k’es. Daripada jumlah k’es baharu berkenaan, terdapat  12 k’es imp0rt yang mendapat jngkltan dari luar negara manakala penuIaran C0VlD-19 dalam negara pula adalah sebanyak 1,760 k’es.

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur meIap0rkan k’es harian tertinggi semaIam iaitu sebanyak 696 k’es (39.3 peratus) di mana 567 k’es (81.5 peratus) adalah dari KIuster Tapak Bina Damanlela yang melibatkan generasi kelima dan keenam. Pelap0ran k’es kedua tertinggi mengikut negeri ini adalah dari negeri Selangor sebanyak 503 k’es (28.4 peratus) dan diikuti dengan Sabah sebanyak 260 k’es (14.7 peratus).

Sebanyak 120 k’es (6.8 peratus) yang dilaporkan pula adalah berkaitan kluster-kluster di pnjara yang membabitkan KIuster Tembok (99 k’es), KIuster Pnjara Jalan Harapan (15 k’es), dan KIuster Bakti (6 k’es).

Sehingga kini, terdapat 118 k’es positif C0VlD-19 yang sedang dirwat di Unit Rwatan Rapi (ICU), di mana 56 k’es memerlukan bntuan pernfasan.

Dukaclta dimaklumkan terdapat pertmbahan tiga (3) k’es kematlan C0VlD-19 semaIam, menjadikan jumlah kumuIatif k’es kematlan C0VlD-19 di Malaysia adalah sebanyak 422 k’es (0.49 peratus daripada jumlah ke’seluruhan k’es).

Sumber : Harian Metro

By The Klasik

"Tersilang akar ada tunasnya, Melingkar sabut kenal umbinya.."